• STRONG
  • STRONG

Voor welke uitdaging staat STRONG?

Steeds meer mensen zullen in de nabije toekomst een zorgvraag ontwikkelen waarmee zij een beroep doen op de sector gezondheid. Zoals het er nu uitziet zal de regio Haaglanden in 2025 geconfronteerd worden met een tekort van 12.000 werkenden in de sector gezondheid.

STRONG (Studie Route Net Gezondheid) is een samenwerkingsverband in de Haagse regio van verschillende maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag, dat zich als doel heeft gesteld de krachten te bundelen om gezamenlijk te werken aan de beschikbaarheid van voldoende vakmensen binnen de sector gezondheid.

Een concrete doelstelling is om  middelbare scholieren  en studenten mbo tijdens hun studieloopbaan te laten kennismaken met de verschillende facetten van de sector gezondheid en daarmee een ambitie creëren voor een loopbaan binnen deze sector.

Door gezamenlijk aantrekkelijke projecten binnen de sector gezondheid te ontwikkelen voor studenten uit het vmbo en beroepsonderwijs, geven de samenwerkingspartners invulling aan de projectdoelstelling. Studenten vanuit het vmbo, mbo en hbo kunnen op deze manier kennis maken met de sector en daarmee gelijktijdig invulling geven aan hun opleiding of stage.

 

'Je gaat er werken omdat je het geweldig vindt te ervaren dat je voor iemand betekenisvol kan zijn.'
Mevrouw Monique Cremers, directeur Wonen & Zorg, Woonzorgcentra Haaglanden

Openingsspeech ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Film:

Afsluitingsfilm STRONG

Marjolijn van der Meer, Keynotespeaker tijdens de expertmeeting Health Management 2011 over STRONG